Menu

Soutěž pro žáky na 2. stupni základních škol a na středních školách – aneb NATOČ VIDEO O PROFESI A UKAŽ NÁM SVOU HVĚZDU!

Záměrem soutěže je neformálním a zábavným způsobem přimět žáky na 2. stupni základních škol a na středních školách, aby přemýšleli nad různými profesemi a získali představu, co které povolání obnáší. Týmy, které se do soutěže přihlásí, natočí krátké video, ve kterém stručně a kreativně představí vybranou profesi. Soutěž je realizována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022932.

Co soutěž přinese žákům?

Samotná myšlenka soutěže je pro žáky užitečným cvičením: zamyslí se nad vybraným povoláním a vypíchnou, čím je tato profese specifická. A nakonec možná i zjistí, že každá profese je něčím zajímavá a každý v ní může být hvězdou. Žáci se navíc zdokonalí v dalších dovednostech. Účast v soutěži přispěje k rozvoji vzájemné týmové spolupráce, komunikačních dovedností či kooperace, protože do soutěže se mohou přihlásit pouze týmy. Zpracování natočeného videomateriálu pomůže žákům získat nové kompetence v ICT oblasti s přesahem do praxe.

A v neposlední řadě – pro žáky jsou připraveny motivující odměny, které určitě ocení.

Co soutěž přinese pedagogům, kariérovým poradcům nebo rodičům?

Učitelé, kariéroví poradci, ale i rodiče, mají jedinečnou příležitost spolupracovat s dětmi na atraktivním projektu, který neformální cestou vede děti a mládež k přemýšlení nad další profesní dráhou. Umožní tak nahlédnout pod pokličku jejich myšlenek, vnímání nejen světa práce, ale i práce s informacemi. Projekt lze využít v hodinách, které jsou věnovány výběru budoucího povolání, rozvoje ICT dovedností nebo v rámci neformálního vzdělávání. Videa budou navíc volně dostupná i po ukončení soutěže. Pedagogové tak získají cenný nástroj pro kariérové poradenství – budou moci žákům představit jednotlivé profese jejich očima.

Pokud jsme vás přesvědčili, že má soutěž smysl, vezměte své děti a pojďte s námi do toho!

Průběh soutěže:

Podmínky soutěže:

Ceny pro výherce:

Kontakty:

Mgr. Jitka Vegrichtová, jitka.vegrichtova@msk.cz, tel. 595 622 516

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.