Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Nařízení vlády, kterým se mění týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Nařízení vlády č. 562/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vyšlo ve sbírce zákonů 23. 12. 2020, částka 230. Nově se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní: „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření․ Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“ Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.

Nařízení vlády č. 562/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (formát PDF).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.