Menu

Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení

Rozšíření o zpracování individuálních údajů o dětech v mateřských školách, přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a redukce již nepotřebných položek.

Dne 9. prosince 2022 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Hlavním cílem novelizace vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby financování a statistiky a průběžného monitorování implementace a vývoje navrhovaných změn v oblasti vzdělávání.

Informace MŠMT k novele jsou určeny všem školám.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.