Menu

Příjem videí do soutěže Každý job má svou hvězdu byl ukončen!

Soutěž Každý job má svou hvězdu byla realizována v období 1. 10. 2022–30. 11. 2022. Soutěž byla určena pro žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji a jejich úkolem bylo ve spolupráci s pedagogy, příp. rodiči, natočit krátká informativní videa, ve kterých stručně a kreativně představí vybranou profesi.

Do soutěže poslalo video (a spolu s ním i všechny potřebné dokumenty) 87 týmů ze základních i středních škol. Z výsledků skvělé práce našich dětí a žáků je znát, že je aktivita bavila. Videa jsou velmi různorodá, zaměřená na pozice napříč nejen českým pracovním trhem, ale i s přesahem do zahraničí.

A co nás tedy čeká nyní? Nelehký úkol zhodnotit tuto krásnou a kreativní tvorbu a vybrat v každé kategorii vítězné týmy. Na rozhodování se bude podílet šestičlenná hodnoticí komise složená z odborníků (zástupce zaměstnavatele, pedagoga, výchovného poradce, Úřadu práce ČR, Moravskoslezského kraje a médií). Hodnocena budou kritéria zaměřená na originalitu ztvárnění, schopnost zaujmout a přenos informací ve vazbě na vybranou profesi. Hodnocení bude probíhat v prosinci a v průběhu ledna. Na přelomu ledna/února 2023 bychom rádi uskutečnili slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům.

Záměrem soutěže, která byla realizována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III. (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022932), bylo přimět žáky, aby neformálním a zábavným způsobem přemýšleli nad různými profesemi a získali představu, co které povolání obnáší. Učitelé, kariéroví poradci, ale i rodiče současně získali jedinečnou příležitost spolupracovat s dětmi na atraktivním projektu, který je vedl neformální cestou k přemýšlení nad další profesní dráhou. Rovněž umožnil nahlédnout pod pokličku myšlenek nastupující generace, jejich vnímání nejen světa práce, ale i práce s informacemi. Projekt bylo možné využít v hodinách, které byly věnovány výběru budoucího povolání, rozvoje ICT dovedností nebo v rámci neformálního vzdělávání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.