Menu

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Informace k termínům, náležitostem a průběhu pro uchazeče, výchovné poradce a ředitele škol.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Materiál vychází z platných právních předpisů (stav ke dni 31. října 2022), doporučujeme však sledovat změny v oblasti legislativy, zejména vydání opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by případně ve vztahu k cizincům stanovilo odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání dle § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.