koronaweb
Menu

Přípravné kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Nedostatečná znalost českého jazyka představuje pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) významnou bariéru, která je častou příčinou předčasného odchodu ze vzdělávání. Proto jsme na podporu těchto žáků připravili v rámci projektu OKAP II (Odborné, polytechnické a kariérové poradenství v MSK II) aktivity, jejichž cílem je zlepšit znalost českého jazyka a přispět tak k úspěšnému zvládnutí studia na středních školách, vč. ověření závěrečných znalostí (složení závěrečné nebo maturitní zkoušky).

Přípravné kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Žákům s OMJ jsou v celém MSK nabízeny jazykové kurzy s rozsahem 2x2 hodiny přípravy týdně, které jsou zajištěny jak v prezenční, tak on-line podobě. Podporovanou skupinou jsou žáci 8.–9. tříd základních škol a všech středních škol v Moravskoslezském kraji, jejichž mateřským jazykem je jiný jazyk než čeština.

Partnerem, který je za realizaci této aktivity zodpovědný, je společnost Celé Česko čte dětem. Případní zájemci se mohou průběžně hlásit prostřednictvím e-mailu (koordinator@ctemedetem.cz) nebo telefonicky (774 317 256). Na základě přihlášky budou následně zařazeni do skupiny dle úrovně znalostí. Naší snahou je, aby čeština byla vyučována moderním a atraktivním způsobem, a aby výuka přinesla žákům znalosti v takové míře, že český jazyk nebude nadále představovat překážku ve studiu, v práci či běžném životě v České republice. K dosažení tohoto cíle disponuje garant této aktivity nejen skvělými lektory, ale i celou řadou učebních a pracovních materiálů, vč. zajímavých aktivit.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.