koronaweb
Menu

Projekt Centrum kolegiální podpory

Již tři roky působí na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace Centrum kolegiální podpory. Toto centrum vzniklo v rámci projektu Místní akční plán II v ORP Třinec, funguje jako platforma pro setkávání pedagogických pracovníků působících na školách, vedení škol, rodičů i odborné veřejnosti. Slouží jako místo k výměně zkušeností, nápadů a příkladů dobré praxe při inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Po celou dobu jsou školám na Třinecku k dispozici dvě metodičky implementace.

Projekt Centrum kolegiální podpory

Podařilo se uskutečnit řadu vzdělávacích akcí, kulatých stolů, tematických setkání, například:

Přínosem byl nákup kompenzačních pomůcek pro žáky, které si školy mohou zdarma vypůjčovat. Vznikla také příručka Inventář metod a postupů při řešení problémů v rámci inkluzivního vzdělávání aneb Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci běžných škol. Jádrem příručky je zásobník metod, které využívají naši speciální pedagogové.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.