Menu

SŠ, ZŠ a MŠ v Třinci za hranicemi kraje

SŠ, ZŠ a MŠ v Třinci prezentuje své výsledky vzdělávání v ICT také za hranicemi regionu.

Učitel Mgr. Jiří Bednarski byl vybrán Domem zahraniční spolupráce, aby prezentoval digitální učební pomůcky na mezinárodní konferenci v Lisabonu MenSI International School Exchange Meeting. Při této příležitosti nahlédl do výuky ve škole Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, účastnil se diskuzí u kulatých stolů, kdy s ostatními účastníky vyhodnocoval přínosy projektu Mentoring for School Improvement (MenSI) financovaného z programu Evropské komise. Tento mezinárodní projekt, do kterého je škola zapojena, je zaměřen na systematické využívání digitálních technologií ve výuce.

Spolupráci v rámci digitalizace výuky SŠ, ZŠ a MŠ v Třinci navázala také se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, kdy 20. 2. 2023 přivítali ve škole v Třinci speciální pedagogy z Olomouce. V rámci setkání proběhla prohlídka školy, diskuze na vybraná témata digitalizace výuky, pedagogům olomoucké školy byly představeny digitální vybavení a pomůcky, kterými škola disponuje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.