Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Vydání aktualizovaných RVP pro střední odborné vzdělávání a gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (obory vzdělání 79-41-K/41, 79-41-K/61, 79-41-K/81), Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sortovní přípravou (obory vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61, 79-42-K/81), Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze (obor vzdělání 79-41-K/610) a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (obor vzdělání 79-43-K/61).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.