Menu

Vyhlášení 20. ročníku soutěže Svět očima dětí 2023

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR vyhlásil 20. ročník soutěže Svět očima dětí 2023. Hlavním cílem soutěže je zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti. Záštitu nad 20. ročníkem soutěže převzal ministr vnitra ČR Vít Rakušan.

Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 4–15 let):

Vyhlášení 20. ročníku soutěže Svět očima dětí 2023

Soutěžní témata:

1. kategorie: mateřské školy

2. kategorie: 1. stupeň základní školy

3. kategorie: 2. stupeň základní školy

Volné téma: Nové logo soutěže Svět očima dětí.
Termín odevzdání soutěžních prací je 10. května 2023.
Soutěžní přihlášku a další informace k podmínkám soutěže, vyhodnocení a vyhlášení výsledků naleznete v přiloženém souboru nebo na webu Ministerstva vnitra ČR.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.