koronaweb
Menu

Vyhlášení dodatku pokusného ověřování modelu L0 a H

Vyhlášení dodatku pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání

V souladu s novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se nově nastavuje vykazování žáků vzdělávajících se v komplementárních oborech vzdělání. Pro účely vykazování byl nově do číselníku vzdělávání RADV přidán nový kód 61 (= vzdělávání v oborech L0+H). Tímto dodatkem se zavádí od školního roku 2022/2023 povinnost vykazovat žáky zařazené do pokusného ověřování s cílem získat statistické údaje o počtu všech žáků, kteří jsou vzděláváni v oborech vzdělání, ve kterých se umožňuje dosáhnout středního vzdělání s výučním listem i středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.