Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.

Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí podle § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:

SPRSS je zkratka pro proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb nebo střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, dle kontextu.

Vize, cíle vysvětlují, proč vůbec SPRSS děláme a čeho chceme dosáhnout.

Priority vymezují (určují) oblasti, témata či problémy, kterými se budeme zabývat v daném cyklu plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní směry, které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami.

Opatření určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom naplňovali vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které máme nebo jsou dosažitelné.

Aktivity popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budeme dělat, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat.

Účastníkem plánování sociálních služeb je poskytovatel, uživatel, zadavatel, ale i další osoba nebo organizace, která je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní, tj. všichni, kterých se daný problém či téma dotýká.

Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavatelem služeb je zejména obec a kraj, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.

Poskytovatel je subjekt (osoba) poskytující sociální službu při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Uživatel je osoba, která využívá sociální službu, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.

Koordinátorem SPSS je zpravidla fyzická osoba, která koordinuje celý proces plánování ve spolupráci s řídící skupinou, to je: svolává schůzky triády, řídící skupiny a pracovních skupin, podporuje jednání v těchto skupinách, pořizuje zápisy z jednání, zpracovává výstupy jednání. Doporučuje se, aby koordinátor byl zároveň zodpovědnou osobou za proces informování a zapojování veřejnosti. Může jít o zaměstnance obce/kraje nebo o jiný subjekt, který je obcí/krajem pověřen.

Krajský koordinátor procesu plánování rozvoje sociálních služeb
Mgr. Daniel Vrána
tel. 595 622 930
e-mail: daniel.vrana@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.