Menu

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – výstupy za období 2014–2020

V roce 2013 zastupitelstvo kraje schválilo Krajský plán na léta 2014 – 2020, který nesl motto „Svět pro všechny – kraj pro všechny“, mottem je vyjádřen jasný postoj, že začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti je samozřejmou součástí života v Moravskoslezském kraji. Tento Krajský plán obsahoval 66 opatření v devíti oblastech v rámci monitorování, přístupnosti informací, dopravy, staveb, přístupnosti vzdělávání, zaměstnávání, v oblasti zdravotnictví, sociální, a také v oblasti kultury, sportu a volného času. Opatření v Krajském plánu byla zaměřena na to, aby osoby se zdravotním postižením měli k dispozici veškeré informace o dění v kraji.

Hlavními výstupy realizace opatření v letech 2014 – 2020 bylo zvyšování bezbariérovosti škol a školských zařízení, kdy rekonstrukcí prošlo několik budov, a to například:

V oblasti vzdělávání se ve svých opatřeních Krajský plán zaměřoval příležitostmi vzdělávání pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v běžných školách. Orientovaný byl také na systematickou podporu v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním postižením a rozvoj sociální ekonomiky.

V oblasti sociální bylo v rámci dotačních řízení kraje zaměřeného na realizaci specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením podpořeno celkem 147 žádostí v celkovém finančním objemu cca 25 mil. Kč.

V oblasti kultury, sportu a volného času byly podpořeny kulturní projekty, jejichž aktivními spolutvůrci, interprety či aktéry byli lidé s postižením. Jednalo se například o tyto akce: benefiční koncert „Sešli se, aby pomohli…“, koncert „Všechny barvy duhy“ a další.

Výčet všech výstupů Krajského plánu v období 2014 – 2020 by byl velice dlouhý, ale nyní již všechny síly směřujeme k realizaci aktuálního krajského plánu na období 2021 – 2026.

Dne: 23. 12. 2021
Zpracovala: Mgr. Denisa Labounková
Za správnost vyhotovení: Mgr. Gabriela Svobodová, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.