Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014-2020

Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 ve spolupráci s Komisí pro občany se zdravotním postižením rady kraje.

Obsah:

Úvod aneb "Svět pro všechny – kraj pro všechny"
Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Legislativa
Zásady

1. Koordinace a monitorování plnění
2. Přístupnost informací
3. Přístupnost staveb
4. Přístupnost dopravy
5. Oblast vzdělávání
6. Oblast zaměstnávání
7. Oblast zdravotnictví
8. Oblast sociální
9. Oblast kultury, sportu a volného času

Přílohy
Ohlédnutí zpět a příklady dobré praxe
Související strategické dokumenty Moravskoslezského kraje
Seznam použitých zkratek

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.