Menu

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014‑2020

Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 ve spolupráci s Komisí pro občany se zdravotním postižením rady kraje.

Obsah:

Úvod aneb "Svět pro všechny – kraj pro všechny"
Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Legislativa
Zásady

  1. Koordinace a monitorování plnění
  2. Přístupnost informací
  3. Přístupnost staveb
  4. Přístupnost dopravy
  5. Oblast vzdělávání
  6. Oblast zaměstnávání
  7. Oblast zdravotnictví
  8. Oblast sociální
  9. Oblast kultury, sportu a volného času

Přílohy
Ohlédnutí zpět a příklady dobré praxe
Související strategické dokumenty Moravskoslezského kraje
Seznam použitých zkratek

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.