Menu

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Za účelem jednotného, uceleného a organizovaného řízení procesu transformace směřujícího k naplnění vytýčených vizí a záměrů byla Pracovní skupinou pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji ("Řídící skupina") zřízena Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji.

O vytvoření této pracovní skupiny rozhodli členové Řídící skupiny na 18. jednání dne 23. 6. 2011.

Zřízené pracovní podskupiny:

Sezman členů Pracovní skupiny pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Poř. číslo Pozice/role Jméno
1. vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb/vedoucí skupiny Mgr. Michal Potocký
2. referent pro sociální služby, transformace pobytových sociálních služeb Mgr. Gabriela Svobodová
3. vedoucí Pracovní skupiny organizací v procesu transformace Mgr. Šárka Hlisnikovská
4. vedoucí Pracovní skupiny pro transformaci péče o děti Mgr. Jaroslava Krömerová
5. zástupce ředitelů příspěvkových organizací Mgr. Lukáš Spurný
6. zástupce samosprávy zapojený do transformačního procesu Mgr. František Fojtík
7. zástupce samosprávy zapojený do transformačního procesu Mgr. Jitka Metznerová
8. metodik, supervizor Mgr. Martina Chlápková
9. lektor, metodik Mgr. Kateřina Krčmářová
10. zástupce poskytovatele Ing. Hana Rousová
11. zástupce poskytovatele Jan Hanuš
12. zástupce poskytovatele

Mgr. Zuzana Filipková, PhD.

Krajským koordinátorem procesu transformace je Mgr. Gabriela Svobodová, tel. 595 622 987, e‑mail gabriela.svobodova@msk.cz.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.