Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je jedním z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zkráceně také OSPOD, které navzájem spolupracují.

OSPOD se zaměřují na ochranu práv a zájmů dětí do 18 let. Vykonávají mnoho činností od preventivních aktivit, přes sociální práci s rodinou dítěte a podle věku také se samotným dítětem tak, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině. Pokud to není možné, hledají dítěti náhradní prostředí, kde může vyrůstat. Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na děti rodičů, kteří zemřeli, nebo o děti řádně nepečují, dále také na děti, které nežijí ve své vlastní rodině, děti, které se staly obětí trestného činu, ale také děti, které jsou ohroženy závislostí, požívají alkohol nebo spáchaly trestný čin.

Pokud potřebujete pomoc a poradenství v oblasti péče o dítě, nebo jste se vy nebo vaše dítě dostali do situace, která ohrožuje dítě, obraťte se nejdříve na OSPOD obce s rozšířenou působností podle vašeho bydliště.

Role krajského úřadu:

OSPOD se při své činnosti řídí také standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Standardy zajišťují minimální úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Nejdůležitější informace týkající se standardů kvality krajského úřadu můžete získat v letáku, který jsme zpracovali. Plné znění zpracovaných dokumentů je k nahlédnutí na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídíme platnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vyhláškou č. 473/2012 Sb., Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dalšími.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení, eva.hrbackova@msk.cz, tel. č. 595 622 590

Bc. Kateřina Barabaschová, osvojení, katerina.barabaschova@msk.cz, tel. č. 595 622 467

Mgr. Žaneta Hečková, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, osoby pověřené výkonem SPOD, zaneta.heckova@msk.cz, tel. č. 595 622 976

Mgr. Zuzana Klimszová, kuratela pro děti a mládež, příspěvkové organizace kraje pro rodiny s dětmi, zuzana.klimszova@msk.cz, tel. č. 595 622 147

Mgr. Pavla Krestová, problematika CAN, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, pavla.krestova@msk.cz, tel. č. 595 622 644

Mgr. Radek Maňák, stížnosti, kolizní opatrovnictví, radek.manak@msk.cz, tel. č. 595 622 428

Bc. Andrea Prasková, DiS., náhradní rodinná péče – evidence dětí, projekt Transformace zařízení pro děti do 3 let, andrea.praskova@msk.cz, tel. č. 595 622 799

Bc. Kateřina Sokolová, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, katerina.sokolova@msk.cz, tel. č. 595 622 453

Bc. Renata Ševečková, preventivní a poradenská činnost SPOD, rodinná politika, standardy kvality, renata.seveckova@msk.cz, tel. č. 595 622 485

Mgr. Renáta Zapletalová, DiS., správní řízení SPOD, osoby pověřené SPOD, renata.zapletalova@msk.cz, tel. č. 595 622 765

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.