Menu

Transformace pobytových sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí.

Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb. Dosud bylo vynaloženo téměř 800 mil. korun na více než 40 projektů. Změny se týkají přibližně jednoho tisíce lidí.

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách byl zpracován na základě úkolu Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji („Řídícískupiny“) ohledně nastavení směřování kraje v oblasti řešení podpory lidí s atypickým chováním. Na zpracování metodického rámce se podílela pracovní skupina, která se soustředila na hledání způsobů podpory, podmínek a možností začlenění lidí s atypickým chováním. Metodický rámec je nastaven pro využití pro pobytové sociální služby stávající i pro nové.

Telefon 595 622 987
E‑mail gabriela.svobodova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.