Menu

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024–2026

Dne 7. 9. 2023 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024–2026 včetně přílohy Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2024. Střednědobý plán je krajským strategickým dokumentem v oblasti sociální politiky v Moravskoslezském kraji na období tří let, který nastavuje vize, cíle a opatření pro rozvoj sociálních služeb a dalších aktivit s ohledem na dostupné finanční zdroje.

K aktualizaci Krajské sítě dochází na základě žádostí přijatých v termínech – březen a září každoročně, případně i v jiných termínech dle podmínek stanovených Metodikou aktualizace Krajské sítě.

Pro žádosti přijaté do 30. 9. 2023 platí pravidla a podmínky stanovené stávající Metodikou aktualizace Krajské sítě. Pro žádosti podané po 1. 10. 2023 již vchází v účinnost nová Metodika aktualizace Krajské sítě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.