Menu

Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje (2016)

Jedná se souhrnou studii, která vyhodnocuje umístění záměrů větrných elektráren ve 28 lokalitách, a to také v návaznosti na již realizované větrné elektrárny v obcích Odry, Dvorce, Oldřišov a Hať.

Územní studií byly posouzeny následující záměry velkých větrných elektráren:

Územní studie zahrnuje i závěry předchozích studií řešených v letech 2013 a 2015.

Textová část

Grafická část

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.