Menu

Sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014)

Jedná se o aktualizaci územní studie z roku 2012. Aktualizované části územní studie jsou barevně odlišeny.

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.