Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území. Slouží zejména pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a také pro pořizování územních studií.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Grafická část ÚAP MSK 2017 je dostupná v mapové aplikaci Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje.

Kompletní ÚAP MSK 2017 (4. úplná aktualizace) jsou volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.