koronaweb
Menu

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1

Od 31. 7. 2021 jsou platné ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1 a 5.

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A1 ZÚR MSK) bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č.9/957 ze dne 13. 9. 2018.

A1 ZÚR MSK nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz

Textová část Úplného znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1

Textová část Aktualizace č. 1 ZÚR MSK

Grafická část Úplného znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (včetně grafické části A1 ZÚR MSK) je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.


Úplné znění ZÚR MSK včetně Aktualizace č. 1 je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na¤odboru územního plánování a stavebního řádu.

Kompletní dokumentace je také volně ke stažení.

Vektorová data ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.