koronaweb
Menu

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 a 5 (právní stav)

Právní stav účinný od 31. 7. 2021

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A5 ZÚR MSK) bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/375 ze dne 17. 6. 2021 a dne 31. 7. 2021 nabylo účinnosti.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Úplné znění po vydání Aktualizací č. 1 a 5 ZÚR MSK

Textová část

Grafická část

A5 ZÚR MSK včetně úplného znění (právního stavu ZÚR MSK ve znění aktualizace č. 1 a 5) je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Kompletní dokumentace je také volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.