koronaweb
Menu

Informace pro případ nutnosti pomoci s odstraněním šperku ve zdravotnickém zařízení

V případě nutnosti odborné pomoci při odstraňování šperku u pacienta ve zdravotnickém zařízení je možno se obrátit na jednotku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, tel. linku 112.

Informace s doporučeným postupem v případě, že se do zdravotnického zařízení dostaví pacient, jenž bude potřebovat odbornou pomoc při odstraňování šperku (např. prstenu), přičemž šperk již způsobuje zdravotní komplikace nebo je může způsobit bezprostředně, popř. brání svým umístěním provedení lékařského zákroku.
Dojde-li k situaci, kdy ostranění není možné za pomoci v ordinaci dostupného zařízení, je možno obrátit se na příslušníky jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) prostřednictvím telefonní linky 112. Na výzvu se dostaví příslušník jednotky HZS MSK s potřebným vybavením. Od přijetí výzvy do příjezdu příslušníka jednotky HZS může uplynout cca 30-60 minut, nebude-li HZS MSK muset řešit jinou naléhavou výzvu.

Doporučujeme vystavit informovaný souhlas pacienta ve třech vyhotoveních - jeden jako součást vedené zdravotnické dokumentace, druhý obdrží pacient a třetí příslušník jednotky HZS MSK.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.