koronaweb
Menu

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv. Přijímá také pochvaly a usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.

Ombudsmani

Pokud pacienti nejsou spokojeni s léčbou nebo naopak chtějí pochválit nemocniční personál či mají jiný podnět a připomínku, mohou se od roku 2013 obracet na ombudsmany nemocnic.

Zřízením této funkce v říjnu 2013 chtělo vedení Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem šesti nemocnic, mimo jiné zajistit bezproblémovou komunikaci mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci těchto zdravotnických zařízení v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv.

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci dané nemocnice v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv. Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany. Přijímá samozřejmě také pochvaly od pacientů a jejich blízkých, usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.

Jakým způsobem se můžete na krajské nemocniční ombudsmany obracet se svými požadavky:

Kontakty na ombudsmany v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.:

Rita Vilášková
Mobil: 602 768 401
E-mail: vilaskova@nspka.cz
Úřední den: úterý, čtvrtek 9:00-11:00
Organizační zajištění mimo úřední hodiny: sekretariát ředitele

Nemocnice Třinec, p. o.:

Ing. Václav Polok
Tel.: 558 309 701
E-mail: ombudsman@nemtr.cz
Úřední den: pondělí 12:00-14:00

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.:

Bc. Kamila Jadlovcová
Tel.: 558 415 000
E-mail: jadlovcova@nemfm.cz
Úřední den: úterý: 13:00-15:00
Organizační zajištění mimo úřední hodiny: sekretariát ředitele

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.:

MUDr. Ivan Pavlák
Tel: 554 690 510, 606 720 773
E-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz
Úřední den: čtvrtek: 11:30-15:00

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.:

Mgr. Lenka Hanková
Tel.: 553 766 102, mobil: 603 852 598
E-mail: ombudsman@snopava.cz
Úřední den: úterý 7:00-9:00, čtvrtek 14:00-15:00
Organizační zajištění mimo úřední hodiny: sekretariát ředitele

Nemocnice Havířov, p. o.:

Bc. Gabriela Dobešová
Mobil: 606 771 922
E-mail: gabriela.dobesova@nsphav.cz
Úřední den: úterý, čtvrtek 9:00-11:00
Organizační zajištění mimo úřední hodiny: sekretariát ředitele

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.