Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Oprávnění - informace ke správním poplatkům

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – úhrada správních poplatků

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví informuje poskytovatele zdravotních služeb, o novele zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 11. 2017 jsou správní poplatky stanoveny takto:

- 1000 Kč za přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

- 500 Kč za přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení (změny týkající se oboru, formy, druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby, místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, doby platnosti oprávnění),

- 150 Kč za přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.