Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Postavení občana, resp. pacienta, v systému českého zdravotnictví je velmi důležité z hlediska zajištění a trvalého zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů. Poskytovatelé zdravotních služeb (rozumí se fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle platného legislativního předpisu) mají klást důraz na kvalitu poskytované péče a bezpečí pacientů. V tomto sehrává svou roli právě dobře informovaný pacient a jeho aktivní přístup, kdy se stává klientem, který je schopný spolurozhodovat o své léčbě, může (a měl by) sám upozorňovat na rizika a pokud je to možné, spolupodílet se na jejich odstranění. Ministerstvem zdravotnictví byla zpracována příručka ke zlepšení bezpečí pacienta v souvislosti s poskytovanou péčí - Rádce pacienta.

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví práva a povinnosti jak poskytovatelům zdravotních služeb, tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti jsou uvedena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Těchto práv se lze poté domáhat, stejně tak je ale možno uložené povinnosti vymáhat. Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona o zdravotních službách.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.