Menu

Přezkumné řízení lékařských posudků

Postup při přezkumném řízení lékařských posudků vystavených poskytovateli zdravotních a pracovnělékařských služeb.

Pokud posuzovaná osoba, zaměstnavatel nebo jiná dotčená osoba nesouhlasí se závěrem lékařského posudku (např. o pozbytí zdravotní způsobilosti, uznání/neuznání nemoci z povolání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti), může požádat o jeho přezkoumání poskytovatele, který jej vydal. V případě, že poskytovatel návrhu nevyhoví, postoupí jej k přezkoumání krajskému úřadu.

Podrobné informace k postupu při přezkumu lékařského posudku krajským úřadem jsou uvedeny v dokumentu Postup při přezkumném řízení lékařských posudků vystavených poskytovateli zdravotních a pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Postup při přezkumném řízení lékařských posudků vystavených poskytovateli zdravotních a pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.