Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Seznam akreditovaných dopravních psychologů

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1. 8. 2011, může dopravně psychologické vyšetření provádět psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Podle přechodných ustanovení k této novele (zákon č. 133/2011 Sb.) osoby oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření před 1. 8. 2011 (psycholog nebo klinický psycholog) mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců od tohoto data. Od 1. 8. 2012 tedy mohou dopravně psychologické vyšetření provádět pouze dopravní psychologové akreditovaní Ministerstvem dopravy a dopravně psychologické posudky vydané po tomto datu jinými psychology jsou neplatné.

Seznam akreditovaných dopravních psychologů je zveřejněn na stránkách Ministerstva dopravy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.