Menu

V nemocnici Karviná - Ráj, p. o., pokračují ve vzdělávání sester

Nemocnice Karviná-Ráj společně se Slezskou univerzitou v Opavě pokračují ve vzdělávání sester přímo v nemocnici. Zatímco v loňském akademickém roce se mohli do studia zapojit zájemci z krajských nemocnic, letos se projekt rozšiřuje pro všechny nemocnice v kraji, bez ohledu na zřizovatele.

Druhým rokem se budou zájemci z řad zaměstnanců krajských nemocnic vzdělávat přímo v karvinské rájecké nemocnici díky unikátnímu projektu Studuj srdcem - studuj všeobecné ošetřovatelství. Nemocnice je opět připravena poskytnout zázemí nejen pro praktickou část výuky, ale i tu teoretickou.

Ivo Žolnerčík, ředitel Nemocnice Karviná - Ráj: “Vzhledem k tomu, že je nedostatek všeobecných sester, tak jsme se v loňském roce rozhodli vyzkoušet pilotní projekt na vzdělávání všeobecných sester se Slezskou univerzitou v Opavě, s podporou MSK. V loňském roce se nám přihlásilo 28 sester, které jsme přijali, pokračuje ve studiu 26. "

Yvetta Vrublová, proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia, Fakulta veřejných politik SU v Opavě: “Oni, aby mohli vykonávat určité výkony, tak potřebují aby měli buď titul bakalář nebo absolvent vyšší odborné školy a ten terén je potřebuje, protože praktické sestry nemají ty kompetence. Jde o kanylace, podávání léků a některé i jiné výkony.”

Klíčovou roli v celém projektu zastává Fakulta veřejných politik, Ústav nelékařských studií, Slezské univerzity v Opavě.

Yvetta Vrublová, proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia, Fakulta veřejných politik SU v Opavě: “Vzdělávání všeobecného ošetřovatelství spočívá v tom, že veškerá výuka je zde, v nemocnici , ta výuka je stejná v tom složení, protože musí odpovídat kvalifikačnímu standardu provšeobecné ošetřovatelství, což odpovídá a garanti, kteří garantují jednotlivé předměty, které byly schváleny Národním akreditačním úřadem, tak sem dojíždějí.” 

Studentům tak odpadá nutné dojíždění za výukou do Opavy.

Ivo Žolnerčík, ředitel Nemocnice Karviná - Ráj: "Ty všeobecné sestry, které pracují na tomto projektu a vzdělávají se, tak jsou vázány smlouvou, že po dobu tří let zůstanou v tom zařízení, ze kterého vzešly, tak, aby v podstatě když jim je umožněno toto studium, mohly uplatnit své zkušenosti v mateřské nemocnici.” 

V akademickém roce 2023/2024 bude 1. ročník otevřen pro 35 zájemců o studium, nově se projekt rozšiřuje pro všechny nemocnice v kraji, bez ohledu na jejich vlastníka, nebo zřizovatele. Studium je hrazeno z prostředků MSK, který si od projektu slibuje zabezpečení kvalifikované profesionální péče v regionu.

Zdroj: POLAR

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.