Informace ke koronaviru
Menu

kód programu: ŽPZ/04/2020

Rada kraje svým usnesením č. 75/6817 ze dne 25. 11. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3. 2. 2020 (9:00) do 30. 4. 2020 (14:30).

Zastavení příjmu žádostí dle dotačního programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" pro rok 2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství ukončil dne 9. 4. 2020 příjem nových žádostí z důvodu vyčerpání alokované částky k dotačnímu programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" pro rok 2020 (ŽPZ/04/2020).

Žádosti doručené v termínu do 9. 4. 2020 (včetně) budou posouzeny v pořadí podle času doručení elektronické žádosti. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí.

Dotace nebude poskytnuta také na základě žádosti doručených sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po vyčerpání objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 (ŽPZ/04/2020).

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky Dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.