Menu

OSN tradičně vyhlašuje světové nebo mezinárodní dny, týdny a dekády, které jsou pojmenovány podle vybraných událostí nebo témat. Vyhlašování prvních mezinárodních dnů spadá do období ještě před založením Spojených národů. Jsou určeny ke zvyšování mezinárodního povědomí o daných tématech a problémech. Mezinárodní dny, týdny, roky i dekády jsou příležitostí, jak zasáhnout široké spektrum aktérů.

Prvním tématem pro rok 2022 je Mezinárodní rok skla. Sklo provází lidstvo po staletí, obohacuje kvalitu života milionů lidí a patří k nejdůležitějším a nejvšestrannějším materiálům v historii.

Druhé téma vyhlášené OSN, které si zaslouží svou pozornost je Mezinárodní rok řemeslného rybolovu a akvakultur.

Potřeba učinit náš svět udržitelným se v posledních letech stala významným pojmem v Evropě i ve světě. Udržitelný rozvoj (zkratka UR) je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý i současný vývoj založený především na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh. Další dvě vyhlášená témata jsou zaměřená na UR.

Prvním je Mezinárodní rok základních věd pro udržitelný rozvoj. Bez základních věd bychom nebyli schopni odpovědět na spoustu otázek. Umožňují nám pochopit dopad v současné době téměř 8 miliard lidí na planetu a jednat tak, abychom jej omezili či dokonce snížili.

Mezinárodní rok udržitelného rozvoje hor (horských oblastí) je posledním vyhlášeným rokem. Hory mají pro život na zemi zásadní význam. Ať už žijeme na úrovni hladiny moře nebo vysoko v kopcích, jsme s horami vždy spojeni a našich životů se dotýkají více, než si řada z nás dokáže představit. Další asociace také pravidelně vyhlašují mezinárodní témata pro daný rok.

Mezinárodní mineralogická asociace vyhlásila rok 2022 jako Mezinárodní rok mineralogie. Cílem je popularizace a zviditelnění geologie a jejího významu pro společnost. Současně byl zvolen i Minerál roku 2022, stal se jím křemen, jakožto významná surovina pro výrobu skla.

Sítě přidružených škol UNESCO
Oblast činnosti tohoto seskupení vzdělávacích institucí je zaměřena na udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, na vnímání kulturního a přírodního dědictví národa a šíření myšlenek demokracie. Témata Týdne škol UNESCO pro školní rok 2021/2022 jsou:

Témat pro letošní rok je opravdu hodně. Pokud plánujete projektové dny, exkurze, literární, badatelské nebo výtvarné soutěže, mohou být tyto témata pro vás inspirací.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.