Menu

Podpora Moravskoslezského kraje pro obce na řešení nakládání s vodami a výstavbu vodohospodářské infrastruktury

Rada Moravskoslezského kraje na schůzi konané dne 23. října 2023 vyhlásila a schválila podmínky dotačních programů Podpora návrhu řešení nakládání s vodami a Drobné vodohospodářské akce. Žádosti o dotace v rámci obou dotačních programů je možné podat od 27. listopadu 2023 do 22. prosince 2023 včetně.

Případné dotazy k dotačním programům či zpracování a předkládání žádostí mohou být zájemcům zodpovězeny telefonicky nebo e‑mailem (Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e‑mail: jakub.hradil@msk.cz, Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692, e‑mail: jana.kroupova@msk.cz).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.