Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podpora Moravskoslezského kraje pro obce na řešení nakládání s vodami a výstavbu vodohospodářské infrastruktury

Rada Moravskoslezského kraje na schůzi konané dne 14. prosince 2020 vyhlásila a schválila podmínky dotačních programů Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce a Drobné vodohospodářské akce. Žádosti o dotace v rámci obou dotačních programů je možné podat od 15. ledna 2021 do 25. ledna 2021 včetně.

Podrobné informace k vyhlášeným dotačním programům jsou k dispozici na úřední desce krajského úřadu v sekci dotace -> vyhlášené dotační programy, a to pro dotační program:

Případné dotazy k dotačním programům či zpracování a předkládání žádostí mohou být zájemcům zodpovězeny telefonicky nebo e-mailem (Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692 nebo Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.