koronaweb
Menu

Podpora Moravskoslezského kraje pro obce na řešení nakládání s vodami a výstavbu vodohospodářské infrastruktury

Rada Moravskoslezského kraje na schůzi konané dne 25. října 2021 vyhlásila a schválila podmínky dotačních programů Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce a Drobné vodohospodářské akce. Žádosti o dotace v rámci obou dotačních programů je možné podat od 29. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 včetně.

Podrobné informace k vyhlášeným dotačním programům jsou k dispozici na úřední desce krajského úřadu v sekci dotace životní prostředí a zemědělství, a to pro dotační program:

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022-2023

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022 2023

Případné dotazy k dotačním programům či zpracování a předkládání žádostí mohou být zájemcům zodpovězeny telefonicky nebo e- mailem (Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692, e-mail: jana.kroupova@msk.cz, Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz).

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.