koronaweb
Menu

V parku u Zámku Šilheřovice bude letos zahájen projekt na podporu populace páchníka hnědého

V zámeckém parku v Šilheřovicích letos v létě započne realizace projektu na podporu vzácného zvláště chráněného druhu - páchíka hnědého, který zde žije ve starých stromech.

V celém parku bylo k ošetření určeno téměř 500 ks stromů. Cílem ošetření je stabilizace starých stromů, ve kterých tento zvláště chráněný druh žije, prodloužení životnosti perspektivních dřevin, které by mohl v budoucnu osídlit a prosvětlení porostů, které jsou důležité pro jeho vývoj. Tento obnovní zásah doplňuje také výsadba více než dvou stovek stromů, probírka podrostů a likvidace křídlatky, s následným zatravněním takto ošetřených ploch. Součástí projektu je také tvorba broukovišť z ořezaných větví a instalace informačních tabulí. Nejdůležitější, nejrozsáhlejší a časově nejnáročnější zásah proběhne do konce tohoto roku. Prosíme proto návštěvníky parku, aby dbali pokynů k ochraně své bezpečnosti a nepřibližovali se k dřevinám, které budou stromolezci aktuálně ořezávat, nebo k plochám, kde bude probíhat chemické ošetření při likvidaci křídlatky.

Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem brouka osídlujícím stromové dutiny. Jeho larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů (vrb, dubů, lip, jilmů, ovocných stromů aj.), především ve střední a horní části kmene. Preferuje osvětlené kmeny a dutiny, proto lze jeho populace často nalézt v solitérních stromech či alejích. Pojmenování tohoto druhu vystihuje jeho charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či vůni zimostrázku. V České republice se vyskytuje v současnosti lokálně. Hlavním cílem managementu je zachování časové kontinuity výskytu dostatečného množství stromů s dutinami v místě jeho výskytu, neboť tento druh brouka přelétává jen na krátké vzdálenosti.

pachnik_hnedy
Zdroj: AOPK ČR; autor Jiří Neudert

Předpokládaná celková cena projektu je 6,5 miliónů korun, přičemž všechny způsobilé výdaje pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zahájení projektu je plánováno na srpen roku 2021, ukončení nejpozději do konce roku 2023, a to včetně 2leté dokončovací péče o nově vysázené porosty.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.