Menu

Vyhlášení výtvarně‑literární soutěže Kniha zelených pohádek

Odbor životního prostředí a zemědělství vyhlašuje výtvarně‑literární soutěž na téma Kniha zelených pohádek.

Moravskoslezský kraj se chystá vydat další knížku pro děti, kterou bude bezplatně šířit. V letošním roce bude knížka tvořena celá jen dětmi. Napište nám krátký příběh nebo třeba básničku a doplňte obrázkem. My vybereme ty nejlepší, dáme vše dohromady a vznikne Kniha zelených pohádek. Každá práce musí být zaměřena na problematiku životního prostředí, odpadů, vody, vzduchu, zvířat apod.

Nápověda:

Soutěž je určena dětem do 18 let.

Uzávěrka soutěže je 17. 4. 2023

Na vítěze čekají věcné ceny, které budou předány na křtu knížky (podzim 2023).

Práce je možné zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. Obálku označte nápisem Kniha zelených pohádek.

Každá práce musí mít na zadní straně díla uveden identifikační štítek:

Identifikační štítek
Jméno autora  
Věk autora  
Název a adresa školy  
Jméno vedoucího práce  
Kontakt (e‑mail, telefon)  

Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny.

Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno.

Zasláním práce bere zákonný zástupce autora na vědomí, že tímto uděluje souhlas s použitím díla včetně jména a příjmení autora v publikaci, kterou vydá Moravskoslezský kraj. Zasláním práce tak zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno a příjmení. Moravskoslezský kraj prohlašuje, že práci ani osobní údaje nepředá či nezpřístupní třetí osobě (s výjimkou zhotovitele publikace) ani je nepředá do zahraničí. Práci a osobní údaje, které nebudou v publikaci použity, budou Moravskoslezským krajem zlikvidovány. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem

Podmínky soutěže:

Hodnocení prací:

Spravedlivá porota vybere ty nejzajímavější a připraví je k vydání. Knížky pak budou příležitostně a bezplatně šířeny do školek a škol našeho kraje a k potěšení malým pacientům na dětských odděleních nemocnic.

Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni v nejkratším možném termínu. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na webových stránkách kraje Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.