Menu

Krajský úřad není jen správním úřadem vykonávajícím administrativu, ale také řídí krajem zřízené a založené organizace (tzv. korporace). Pro jejich kvalitní a efektivní řízení se úřad rozhodl využít jako podpůrný nástroj Enterprise (podnikovou) Architekturu, kterou nazývá Korporátní architektura.

Korporátní architektura představuje jak popis korporace a jejich klíčových prvků, tak i popis odkud a kam jdeme a k čemu využíváme informační a komunikační technologie.

Korporátní architektura kraje byla vytvořena za podpory projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881.

Korporátní architektura kraje:

Dalším subjektům veřejné správy poskytujeme k možnému využití při tvorbě architektury implementační studii, metodické postupy tvorby architektury a metodiku modelování.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.