Menu

Dotace a veřejné zakázky realizované krajem v souvislosti s projektem E‑Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část výzvy)

Informace poskytl: 2. 12. 2021, Mgr. Matěj Bártek, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 3. 12. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se poskytnutí dotace a veřejných zakázek realizovaných Moravskoslezským krajem v souvislosti s projektem „E-Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část výzvy)“, a to konkrétně:
"1. Kdy byla zveřejněna studie proveditelnosti? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
2. Byl projekt soutěžen jako jedna veřejná zakázka nebo více veřejných zakázek? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
3. Kdy byla zveřejněna zadávací dokumentace (pokud jich bylo více, tak každá z nich)? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
4. Jaká byla lhůta pro podání nabídky (při zohlednění prodloužení lhůty dodatečnými informacemi)? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
5. Kdy byla podána žádost o dotaci? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 148184/2021 ze dne 1. 12. 2021, který je vč. Seznamu VZ uložen níže. Všechny požadované informace a dokumenty byly žadateli dle jeho požadavku zaslány formou e‑mailu, jehož obsahem je vyřizující písemnost a příloha č. 1 s informacemi a seznamem požadovaných veřejných zakázek. Další požadované dokumentace většího rozsahu k těmto veřejným zakázkám byly žadateli nasdíleny přes externí uložiště a jsou k nahlédnutí na odboru evropských projektů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.