Menu

Informace k návrhu očkování těhotných žen a k podání, které bylo projednáno dne 6. 12. 2021 na KŠ MSK

Informace poskytla: 19. 1. 2022, Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 20. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje údaje pracovníka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS“), a to konkrétně jméno, příjmení, e‑mailovou adresu, adresu pracoviště, telefonní číslo a číslo kanceláře, který vydal doporučení k očkování těhotných žen, dále požaduje informaci na základě, jakých konkrétních studií KHS vydalo toto doporučení, jakým způsobem v rámci tohoto doporučení ze strany KHS byly provedeny a vyhodnoceny (a jakou institucí v ČR) studie, které jednoznačně prokazují bezpečnost tohoto očkování pro těhotnou ženu a její plod, včetně přiložení této studie, a dále požaduje způsob vyhodnocení již existujících hlášených nežádoucích účinků a předčasných úmrtí nenarozených dětí očkovaných žen z ostatních zemí v souvislosti s očkováním proti nemoci COVID‑19. Ve druhé žádosti požaduje informace o tom, kdy byla jeho podání a jeho sympatizantů postoupena na Úřad Vlády, pod jakým číslem jednacím je dané postoupení vedeno, kdo dané postoupení sepsal a podepsal se pod něj a zaslání kopie postoupení zmiňovaného podání.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 1515/2022 ze dne 19. 1. 2022, který je vč. přílohy uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.