Menu

Informace k odvolacím řízením na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Informace poskytla: 16. 9. 2021, JUDr. Eva Konečná, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o provedených odvolacích řízeních na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku dle ust. § 4 odst. 2 a § 5, 7 a 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přiložené tabulky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 113629/2021 ze dne 16. 9. 2021, který je vč. přílohy uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.