Menu

Informace o konkrétních hodnotách jednotlivých cenových indexů a jejich vývoj v průběhu času obsažených ve Smlouvě ev. č. 07928/2018/DSH

Informace poskytla: 31. 1. 2022, Mgr. Martina Florková, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 31. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o konkrétních hodnotách jednotlivých cenových indexů v tabulce a sice: „Cenové indexy a jejich vývoj v průběhu času“ v Příloze č. 4 Smlouvy ev. č. 07928/2018/DSH uzavřené dne 8.10.2018 mezi Moravskoslezským krajem, jakožto objednatelem a společnostmi Transdev Morava s.r.o., TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s. a Transdev Rhein-Main GmbH, jakožto dopravci, jejímž předmětem je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko, a to za první tři dopravní roky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 14525/2022 ze dne 31. 1. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.