Menu

Informace o kontrolách provedených orgány kraje u města Jablunkov a MÚ Jablunkov

Informace poskytla: 23. 2. 2022, Ing. Gabriela Staníčková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Zveřejněno dne: 24. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací:

  1. který orgán kraje od roku 2017 do dnešního dne kontroloval dodržování zákonnosti a ústavnosti postupu města Jablunkova, požaduje sdělení data kontroly, a to postupně od roku 2017 a jméno úředníka z krajského úřadu, který byl pověřen ke kontrole,
  2. který orgán kraje od roku 2017 do dnešního dne kontroloval dodržování zákonnosti a ústavnosti Městského úřadu Jablunkov, požaduje sdělení data kontroly, a to postupně od roku 2017 a jméno oprávněné úřední osoby, která byla pověřena kontrolu provádět.

Poskytnuté informace:
Žadateli byl poskytnut seznam kontrol v požadované struktuře v příloze přípisu č. j. MSK 22679/2022 ze dne 23. 2. 2022, která je uložena níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.