Menu

Informace o počtu Ministerstvem zemědělství postoupených podnětů k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu za období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2022

Informace poskytla: 27. 5. 2022, Mgr. Renáta Mičulková, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 30. 5. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace „Kolikrát rozhodlo MZE za období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2022 (tj. za poslední tři roky) o postoupení takového podnětu k přezkumnému řízení dle § 94 a násl. správního řádu ohledně rozhodnutí KÚMK. A to z důvodu věcné nepříslušnosti MZE dle § 12 správního řádu, protože příslušný je KÚMK dle § 153 správního řádu.“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 70994/2022 ze dne 26. 5. 2022, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.