Menu

Informace ohledně pojistných smluv zaměstnanců povinného subjektu na soukromé životního pojištění

Informace poskytla: 16. 6. 2022, Mgr. Ing. Petra Lasáková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 17. 6. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace viz dále uvedený dotaz "Vážení, na svých webových stránkách jste zveřejnili odpověď na dotaz ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, položený v souvislosti s Usnesením č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny k problematice pojistných smluv vašich zaměstnanců uzavřených v minulosti s Českou pojišťovnou (dnes Generali Česká pojišťovna a.s.) a příspěvků zaměstnavatele na ně. V návaznosti na obsah uvedeného usnesení a pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze, spis. zn. 53 Co 27/2022, ve kterém se uvedený soud vyjádřil k otázce systémových důvodů neplatnosti pojistné smlouvy České pojišťovny, vás s ohledem na potenciální nedozírné škody na státním rozpočtu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o odpověď na níže položené otázky a zaslání vyžádaných dokumentů:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 77891/2022 ze dne 16. 6. 2022, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.