Menu

Informace ohledně předání podnětu žadatele Obecním úřadem Ostravice, stavebním úřadem, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

Informace poskytl: 30. 5. 2022, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 31. 5. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda Obecní úřad Ostravice, Stavební úřad Ostravice se sídlem Ostravice č. p. 577, 739 14 postoupil svým prostřednictvím podnět podaný žadatelem k prověření správnosti vydaného Souhlasu dělení pozemku parc. č. xxx/x (trvalý travní porost) k. ú. Staré Hamry 2 Stavebním úřadem Ostravice č. j. Ostr.2358/2018 ze dne 2. 1. 2019, /podáno 23. 2. 2022/, zda postoupil adresátovi, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 71530/2022 ze dne 30. 5. 2022, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.