Menu

Informace ohledně výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Informace poskytla: 20. 9. 2021, Ing. Nikol Klusková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o počtu řízení, která zahájil krajský úřad v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy za posledních 5 let (tedy od 1. 1. 2016 do dne doručení žádosti t. j. 9. 9. 2021). Dále požaduje sdělení, kolik řízení skončilo pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty. V kolika řízeních použil krajský úřad oprávnění dle § 7c zákona o regulaci reklamy. Poskytnutí informace o sdělení výše a formy udělené pokuty, jakož i o sdělení stručného obsahu rozhodnutí či alespoň informaci o tom, za jaké jednání byla pokuta uložena. Veškeré informace jsou požadovány za roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (do dne doručení žádosti t. j. 9. 9. 2021).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 113121/2021 ze dne 20. 9. 2021, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.