Menu

Informace týkající se archeologické konference, která se konala 24. 2. 2022

Informace poskytla: 3. 3. 2022, Bc. Kateřina Crhonková, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 4. 3. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení informací, které se týkají uspořádání konference či odborného pracovního semináře, tj.:

  1. zaslání kopie písemného přepisu či elektronického záznamu údajné archeologické konference konané dne 24. 2. 2022,
  2. seznam aktivních přednášejících,
  3. seznam připojených pasivních posluchačů,
  4. zprávu, kdo, kdy, jak, proč a kde připravil a svolal tuto údajnou archeologickou konferenci,
  5. všechny kopie e‑mailové či písemné korespondence, pomocí které byli přednášející osloveni krajským úřadem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 30915/2022 ze dne 3. 3. 2022, který je vč. příloh uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.