Menu

Informace týkající se obsahu pozvánky k přednášce na konferenci ze dne 24. 2. 2022

Informace poskytla: 18. 3. 2022, Ing. Karin Vitásková, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 24. 3. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají obsahu pozvánky o přednášce na konferenci, tj.:
"1. na základě jakého zákona nazýváte vyhledávání věcí z II. světové války ilegální činností?
2. na základě jakého zákona tvrdíte, že hledač věcí z II. světové války provádí archeologický výzkum a že je "neoprávněnou" osobou? Doporučuji vám si tento zákon prostudovat.
3. na základě jakého zákona tvrdíte, že "amatérští" hledači provádějí nájezdy na válečné hroby? Doplňuji, že válečný hrob má svou specifikaci dle zákona a žádám proto o doložitelné tvrzení, které prokáže váš údaj, že nějaký amatérský hledač prováděl "nájezd" na neodkrytý válečný hrob. Samo sousloví "neodkrytý válečný hrob" je samozřejmě nesmyslné a zcela postrádající oporu v zákoně. Princip válečného hrobu je právě v tom, že již odkryt byl, byl zadokumentován, a především proběhl řádným a úředním registračním řízením, a až teprve po jeho dokončení se stal válečným hrobem dle zákona, samozřejmě společně s kompletními ostatky člověka v něm stále uloženými (nemůžete totiž mít válečný hrob, ve kterém ostatky nejsou. To pak už není žádný válečný hrob. To je památník). Do té chvíle (pravomocné úřední registrace) se o válečný hrob nejedná. Výjimku tvoří potopené ponorky, ty se pro registraci válečných hrobů otvírat nemusejí. Kolik máte na území Moravskoslezského kraje registrovaných potopených ponorek?
4. Na základě jakého zákona si dovolujete suplovat práci Policie ČR a pravomocných rozsudků soudů a chcete "zamezovat vyhledávání, shromažďování a obchodování s věcmi z II. světové války, a dokonce je chcete potírat důsledně a systematicky? Znáte význam slova ZAMEZIT či POTÍRAT? To znamená, že chcete a dokonce navádíte jiné osoby či subjekty, aby bez zákonného podkladu vstupovaly do práv třetích osob, tedy aby konaly nezákonně, v dobré víře, že jste jim k tomu dali zákonné povolení?
5. Co míníte zmíněnou "osvětou" v dané oblasti, když na žádné z vašich tvrzení nemáte žádný pravomocný rozsudek, který by uvedenou činnost (vyhledávání věcí z II. světové války) označil za nezákonnou či za ilegální? Pokud takový pravomocný rozsudek máte, žádám o jeho zaslání.
6. Na základě jakého zákona jste oprávněni k výkladům zákonů a dehonestování a/nebo zastrašování třetích osob?
7. Kdo je autorem uvedeného textu, nebo, kdo mu poskytl tato tvrzení v textu obsažená, a zda byl někdo Policií ČR již vyšetřován pro podezření ze Zneužití pravomoci veřejného činitele, nebo pro podezření z jiného trestného činu, v této souvislosti?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 34798/2022 ze dne 8. 3. 2022, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.