Menu

Informace týkající se rozhodnutí krajského úřadu o oprávnění k provozování stanic technické kontroly

Informace poskytl: 1. 7. 2022, Ing. Jan Zezulák, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 12. 7. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací viz níže uvedený dotaz:

  1. Všechna rozhodnutí krajského úřadu o oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 an. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), od roku 2013.
  2. Seznam osvědčení dle § 57 zákona vydaných krajským úřadem od roku 2013, v rozsahu alespoň údaje o provozovateli a datu vydání osvědčení.
  3. Informace o tom, zda nedošlo k odnětí oprávnění vymezených v bodě 1) této žádosti.
  4. Seznam všech podaných žádostí o vydání oprávnění k provozování stanice technické kontroly od roku 2013 u povinného subjektu, včetně údajů o osobě žadatele, datu podání žádosti, datu vydání rozhodnutí o žádosti a datu právní moci tohoto rozhodnutí. (Alternativně mohou být poskytnuta samotná rozhodnutí s vyznačením PM, aby nemusel být vytvářen seznam).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 84644/2022 ze dne 1. 7. 2022, který je vč. příloh zveřejněn níže. Žádost se odmítá rozhodnutím v bodu 1 v části, v níž je žádáno o osobní údaje fyzických osob a bodě 4 žádosti z důvodu neuhrazení poplatku za zpracování informace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.